Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:

darba dienās no 8.00 – 16.00

Atgādinājums mīļajiem bibliotēkas apmeklētājiem!

Lūdzu, ievērojiet grāmatu atgriešanas termiņu, jo arī citiem lasītājiem ir nepieciešamas Jūsu paņemtās grāmatas. Ja grāmatu objektīvu iemeslu dēļ nevarat atdot noteiktajā laikā, tad tās lietošanas termiņš bibliotēkā ir jāpagarina. Cienīsim citus un būsim saudzīgi pret paņemto literatūru!

Jautājumus, atsauksmes, sūdzības, interesējošus jautājumus un ierosinājumus utt. lūdzam sūtīt uz bibliotēkas e-pastu: bibliomv1@inbox.lv