Informācija vecākiem un audzēkņiem par COVID-19!

main-pic

Informācija vecākiem un audzēkņiem!

                 Ņemot vērā, ka visā Eiropā, kā arī ārpus Eiropas valstīm ir izsludināta augsta riska iespējamība saslimšanai ar koronavīrusu COVID-19, LŪGUMS IZVĒRTĒT VAJADZĪBU KOPĀ AR BĒRNIEM SKOLĒNU PAVASARA BRĪVLAIKĀ DOTIES ĀRPUS VALSTS.

                 Ja jūs dodaties ārpus Latvijas, lūdzu informēt skolas administrāciju, un rīkoties saskaņā ar Slimību profilakses centra vēstuli, kurā teikts, ka bērniem, kas atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām (vai bijuši saskarē ar personām, kas atgriezušās no šīm teritorijām), piemērot īpašus piesardzības pasākumus, 14 dienas nedoties uz izglītības iestādi, bet atrasties pašizolācijā mājas režīmā, novērojot bērna veselības stāvokli. Ņemsim vērā, ka ar katru dienu parādās jauna informācija par valstīm, kurās konstatētas jaunas saslimšanas.

Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību.

         Operatīvai saziņai par rīcību ārkārtas situācijā tiks izmantota e-klases vide.

Vecākiem – vecāku profilā, skolēniem – skolēnu profilā.

         Nepieciešamības gadījumā sazināties ar klases audzinātāju.

Skolas administrācija