INFORMĀCIJA_Par ārkārtējās situācijas periodu!

main-pic

Pielikums Nr.1

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

13.03.2020. rīkojumam Nr.MNP/1.1.3./20/9

 

Informācija

Par ārkārtējās situācijas periodu

        Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu, Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,” Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 13.03.2020. rīkojumu Nr.MNP/1.1.3./20/9 “Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem”, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

 

Ārkārtējās situācijas laikā

LĪDZ 14.04.2020. Madonas pilsētas vidusskola nodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti:

1 – Telefoniski: kanceleja – 64807546 (no 9.00 – 13.00); +371 29475731

2 – e-pasts: vidusskola@madona.lv

3 – adrese pasta sūtījumiem: Valdemāra bulvāris 6, Madona, LV- 4801;

4 – skolēniem, vecākiem un darbiniekiem – saziņa e-klase.lv vidē un

publiskā informācija www.madonasvsk.lv

IZM informācija par ierobežojumiem un EKSĀMENIEM

Latvijas valdības paziņojums