Kontakti

Adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona, LV – 4801
E-pasts: madonasvidusskola@madona.edu.lv

Skolas kontakti:

Direktora p.i.: Arnita Krīgere 29251905

Direktora vietniece izglītības jomā, 1.-4. klasēs: Linda Jermacāne
Direktora vietniece izglītības jomā, 5.-8. klasēs: Indra Sniķe 27886878
Direktora vietniece izglītības jomā, 9.-12. klasēs: Lidija Butlere 26631615

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: Rudīte Zauska 29145285

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: Edgars Avišāns 29410284

Direktora vietniece neklātienes mācību programmā:  Lilija Mozga

Direktora vietniece interešu izglītības jomā: Jekaterina Ļitvina

Direktora vietniece IT jautājumos: Laura Strode

 

Sociālais pedagogs: Iveta Bērziņa 64860123
Sociālais pedagogs: Ina Čevere 20571422

Psihologs: Elīna Ābola 27886833

 

Kanceleja: 64807546

Medmāsa: 64807548
Uzskaitvede: 64807632
Apsargi: 28629428