Noslēgusies skolas pārbūve!

main-pic

12. septembrī svinīgi tika atklāta Madonas pilsētas vidusskola, kurā noslēdzies pārbūves projekts sešās būvniecības kārtās.

Pabeidzot būvdarbus, Madonas pilsētas vidusskolā noslēdzies projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”, ident. Nr. 8.1.2.0/17/I/017, kura īstenošana uzsākta 2018. gadā. Projekta ietvaros veikti pārbūves darbi Madonas Valsts ģimnāzijā un Madonas pilsētas vidusskolā, abām skolām iegādātas ergonomiskās mēbeles un IT tehnoloģijas par kopējo summu 12 960 156,36 eiro.

2023. gada martā tika uzsākti noslēdzošie būvdarbi Madonas pilsētas vidusskolā – III mācību korpusā. Būvdarbu ietvaros veikta mazās sporta zāles pārbūve – atjaunots grīdas segums, stiklotā jumta vietā izbūvēts siltināts jumts un 1.-4. klases vecumposmam izbūvētas garderobes. Mācību kabinetos, administrācijas un tehniskajās telpās veikti sienu un griestu apdares darbi, izbūvēts jauns grīdas segums, veikta apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem un pārbūvēti inženiertīkli siltumapgādei, ūdensapgādei, ventilācijai. Veikts arī daļējs fasādes remonts un krāsošana. Kopumā darbi tika veikti aptuveni 1670 m2 platībā. 

‌Būvdarbus objektā veica SIA “WOLTEC”, būvuzraudzību SIA “BŪVREM” un autoruzraudzību SIA “Livland Group”. Kopējās Madonas pilsētas vidusskolas III mācību korpusa pārbūves izmaksas sastāda 1  136 798,17 eiro ar PVN.

Darbi tika veikti Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”, ident. Nr. 8.1.2.0/17/I/017 ietvaros.

Avots: https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=12964