Absolventu stunda – L. Kostjukova

Absolventu stunda

10.- 12. klases skolēniem

19.oktobrī plkst. 14.20

bibliotēkas foajē

Tikšanās ar Latvijas Universitātes Madonas filiāles vadītāju

Lolitu Kostjukovu