Olimpiskā diena 2018 „Iekustinām MADONU!”

Olimpiskā diena 2018

„Iekustinām MADONU!”

Pasākums notiek 2018.gada 21.septembrī Madonā

Piedalās Madonas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi, skolēni, pedagogi un citi interesenti.

Programma:

1.Pasākuma atklāšana, kopīga vingrošana notiks plkst. 10.00, Saieta laukumā.

Dalībnieki ierodas plkst.9.50, nostājas iepriekš norādītās vietās.

2.Foto orientēšanās (plkst. 10.15).

  • Klases audzinātājas vai pavadošie skolotāji saņems maršruta(darba) lapas.
  • Darba lapā norādīti kontrolpunkti (sk. foto attēlus vai karti) un veicamie sportiskie, sadarbību un izziņas veicinošie uzdevumi.
  • Klase sāk orientēšanos no norādītā 1. kontrolpunkta. Pēc tam 10.-12. klašu skolēni pārvietojas pēc kartē noteiktā maršruta, bet 1.-9. klašu skolēni un klases audzinātāji turpmāko foto kontrolpunktu apmeklējuma secību drīkst mainīt.

 

3.Nodarbība ar Jūrmalas tenisa skolas speciālistiem (Madonas pilsētas sporta centrs).

Plkst.10.20– pirmsskolu audzēkņiem un 1.klašu skolēniem

plkst. 11.10– 2.-3.klašu skolēniem

plkst. 12.00– 4.-6.klašu skolēniem

plkst. 12.50– 7.-9. klašu skolēniem

plkst. 13.30– 10.-12. klašu grupas nodarbība

4.Noslēgums, sertifikātu saņemšana.

Pirmsskolu audzēkņiem un 1.-3.klasēm savā izglītības iestādē

4.-6. klasēm 12.40 (hallē)

7.-9.klasēm 13.20 (hallē)

10.-12.klasēm 14.10 (hallē)

5.Konkurss: „Sportiskākā, atraktīvākā, draudzīgākā Madonas klase!

Skolēni un klašu audzinātāji!

Piesakiet savu klasi konkursam!

Nepieciešams:

*piedalīties Olimpiskās dienas aktivitātēs;

* 7.-12.klasēm nodot aizpildītās darba lapas noslēguma pasākumā, bet 1.-6. klases 24.septembrī saviem sporta skolotājiem.

* līdz 25. septembrim pārsūtīt klases foto un video atskaiti ar Whatsapp aplikāciju 

PS: Olimpiskās dienas organizatori un atbalstītāji ir sarūpējuši veicinošās balvas.

Vērtēšana.

Klases sniegums tiks novērtēts pēc sekojošiem vērtēšanas kritērijiem:

-sasniegumi sportiskajās aktivitātes- pēc uzrādītiem rezultātiem, max.-5p

– foto un video atskaites – pareiza atbilde, iesaistīto skolēnu skaits un atraktīvs sniegums – max. 3p.

Konkursa rezultāti tiks apkopoti līdz 28.septembrim (ieskaitot) un uzvarētāju saraksts tiks publicēts skolu mājas lapās līdz 2018.gada 1.oktobrim.

6.Drošības pasākumi.

Pirms pasākuma katras klases pavadošais skolotājs (klases audzinātājs) instruē skolēnus par drošības un uzvedības noteikumiem sporta sacensībās, masu pasākumos un ceļa satiksmē. Skolēni parakstās par instruktāžu klases instruktāžas lapā. Par drošības un uzvedības noteikumu ievērošanu atbild katras komandas (klases) skolotājs un dalībnieki. Nopietnu pārkāpumu gadījumā komanda (klase) tiek diskvalificēta.

SVARĪGI!!!

! Tā kā distances veikšanas laiks netiks fiksēts, jūsu pārvietošanās ātrumu subjektīvi nosaka tenisa nodarbības sākuma laiks, lūgums klases kolektīviem pārvietoties organizēti (kontrolpunktos uzdevumi jāveic visai klasei), ievērojot ceļu satiksmes un drošības noteikumus.

! Pārvietoties ar palīgierīcēm un transporta līdzekļiem pasākuma laikā skolēniem ir aizliegts. Nepieciešamības gadījumā klases audzinātājs, pavadošais skolotājs drīkst izmantot velosipēdu.

! Atgādinām, ka Madonas pilsētas sporta centra zālē sportot drīkst maiņas apavos vai zeķītēs. Klases skolēni, kuri ir atbrīvoti vai ierodas bez maiņas apaviem, pārvietojas uz balkonu un veic papilduzdevumus „Jautājumu alejā” atbilstoši šī gada Olimpiskās dienas tēmai: „Iepazīsti tenisu!”

! uzdevumu izpildei būs nepieciešama pildspalva, viedtālrunis un LABS GARASTĀVOKLIS!

 

Lai mums viss izdodas!

 

 

Madonas Valsts ģimnāzijas un Madonas pilsētas vidusskolas sporta skolotāji un

Olimpiskās dienas koordinatore Madonas novada pašvaldībā Elita Gusarova