Par skolu

Skola dibināta 1908. gadā

Vidusskolas administrācija

Direktora p.i.
Arnita Krīgere
Direktora vietnieks izglītības jomā 1. – 4. klasēs
Linda Jermacāne
Direktora vietnieks izglītības jomā 5. – 8. klasēs
Indra Sniķe
Direktora vietnieks izglītības jomā 9. – 12. klasēs
Lidija Butlere
Direktora vietnieks audzināšanas jomā
Rudīte Zauska
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Edgars Avišāns
Direktora vietnieks neklātienes mācību programmā
Lilija Mozga
Direktora vietnieks interešu izglītības jomā
Jekaterina Ļitvina
Direktora vietnieks IT jautājumos
Laura Strode

Atbalsta personāls

Sociālie pedagogi
Iveta Bērziņa, Ina Čevere
Psihologs
Elīna Ābola
Logopēdi
Inita Rūka, Aija Andersone
Karjeras konsultante
Kristīne Aizpurve
Medmāsa
Iveta Breidaka

2023./2024. m. g.

1044
Skolēnu skaits
45
Klašu komplekti
99
Pedagogu skaits
26
Tehniskie darbinieki

Skolas vīzija

  • Modernā, videi draudzīgā skolā profesionāli darbinieki sadarbojas ar zinātkāriem, atbildīgiem skolēniem un atbalstošiem, līdzatbildīgiem vecākiem.

Skolas misija

  • Uz vērtībām balstīta konkurētspējīga izglītība, kas veicina radošas un izglītotas pilsoniski atbildīgas personības veidošanos.

Skolas vērtības

  • Cilvēkcentrētā veidā – atbildība, cieņa, drošība.