Skolas himna

Artūra Treiča vārdi Dzintara Pommera mūzika.

 

Mēs atnāksim, kad liepu valnis zaļš

Būs ielūkojies plašo logu rūtīs,

Kad citu balsu prieka plūdums skaļš

Liks ieskanēties dziesmai mūsu krūtīs.

 

Piedziedājums:

Par drauga smaidu skatu šautru mijām,

Kad neviļus mēs sastapāmies kāpnēs,

Uz īsu brīdi tuvu blakus bijām,

Vēl nezinot, ka atvadas reiz sāpēs.

 

Sauks klasē sols un zālē – parkets šis,

Ko deju strauts līdz spožumam būs glaudis,

Mīļš man te viss, tik mīļš ir palicis,

Kam laiks ir zeltu atmiņjostā audis.

 

Piedziedājums:

 

Vai vēja zieds vai vārpu smagums tas,

To katram dzīve neviltoti sacīs.

Tev vēlu, draugs, kad ceļš būs kalnup grūts,

Lai kaut kas maigs tad atblāzmojas acīs.

 

Piedziedājums: