Skola2030: pilnveidotā vērtēšanas pieeja

Viena no labas izglītības atslēgām ir pārdomāta vērtēšana – skaidri mācību mērķi, vērtēšanas kritēriji, skolotāju vadīts process un vecāku atbalsts. Vērtējums nav tikai atzīme, bet arī atgriezeniskā saite, kas palīdz bērnam uzlabot savu sniegumu un attīstīties. Tāpēc no 2024./2025. mācību gada visās Latvijas skolās stāsies spēkā izmaiņas vērtēšanas pieejā. Vairāk par vērtēšanas pieeju: www.skola2030.lv/vertesana

Raksts “Sešas lietas, kas mainās atzīmju izlikšanā”: https://skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/skolas-pilnveido-vertesanas-pieeju-sesas-parmainas-kas-atzimju-izliksana-gaidamas-nakamaja-macibu-gada

Tiešsaistes vecāku sapulce par vērtēšanu, kurā sniegtas arī atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem: https://www.youtube.com/watch?v=vL6D_Gcl6pY