Erasmus+ “Junior Business Minds Selling Online Eco-Traditional Games”

main-pic

Junior Business Minds Selling Online

Eco-Traditional Games

 

Projekta darbības laiks: 2018. gada 1. septembris – 2021. gada 30. jūnijs

        Šī projekta mērķis ir veicināt skolēnu uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanos.

Skolēnu izveidotais uzņēmums, kas tiešsaistē pārdod spēles, kuras izgatavotas no otreizizmantojamiem materiāliem, palīdz skolēniem praktizēt un pilnveidot uzņēmējdarbības prasmes.

       Uzņēmējdarbības spēju veidošana ir kompetencēs balstīta mācību satura sastāvdaļa, tāpēc tās iekļaušana dažādu mācību priekšmetu programmās ir saistoša skolotājiem. Tehnoloģiju izmantošana un otreizējo materiālu izmantošana veicina ilgtspējības un videi draudzīgas filozofijas veidošanos.

       Projekta svarīga sastāvdaļa ir kultūras tradīciju izpēte: skolēni, pētot tradicionālās spēles, izzina gan savas vēsturiskās saknes, gan citu kultūru tradīcijas; tāpēc viņi vairāk apzinās to, kas savas valsts kultūru padara unikālu, kā arī gūst priekšstatu par citu kultūru atšķirīgo un kopīgo.

Projekta galaprodukts – ceļvedis veiksmīga tiešsaistes pārdošanas uzņēmuma izveidošanai.

       Radošums, uzņēmējdarbība, līderība, kritiskā domāšana, izpratne par vides saudzēšanu un resursu racionālu izmantošanu un IKT ir zināšanas un prasmes, kas tiks pilnveidotas projektā iesaistītiem skolēniem, kas kopumā ietekmēs arī skolēnu akadēmisko spēju uzlabošanos. Šīs prasmes, kas pietuvinātas reālām dzīves situācijām, skolēniem palīdzēs turpmākajā karjerā.

       Junior Business Minds Selling Online Eco-Traditional Games is a two year long project with an aim to develop business, technology and social skills of the students which will prepare them for their future lives. Students will create their own companies, design and advertise their products (traditional games created with recycled materials) and they will create the tool (website) to sell them. Students will get to know and play some traditional games from the different countries of the partnership. Technology will be widely used in this project to motivate the diverse students from Primary classrooms.

Projekta dalībvalstu skolas un apmācības vizīšu laiki

 

Valsts

Skola

Vizītes laiks

Apmācības vizītes temats

Grieķija

3rd Primary School of Egaleo “Nikolaos Politis”

2018.g. novembris

Recycling is on the way for young entrepreneurs

Horvātija

 

Osnovna skola Marcana

2019.g.

februāris

Getting to know and play traditional games from around the world

Spānija

 

Colegio Balmes,S.L.

2019.g.

maijs

Creating our websites

Īrija

 

O`Brennan National School

2019.g. novembris

Improving photography techniques

Itālija

Instituto Comprensivo 1 Taormina

Online

Good advertisements – the key for selling

Latvija

 

Madonas pilsētas vidusskola

Online

A good communicator spread the word about our product

 

Latvijas eveikals  https://legendary-eco-games-lv.ecwid.com/

Projekta mājaslapa  https://sites.google.com/view/erasmusplus-traditionalgames/home

Etwinning  vietne  https://twinspace.etwinning.net/73544/pages/page/617102

Projekta noslēguma aktivitāte https://docs.google.com/presentation/d/1ZF5igfp40ahwDDpjdmKfIvzl2M2f-U-v8_UjAfesNrk/edit?usp=sharing