ES Erasmus+ programmas projekts 2016./2018.

main-pic

No 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 30.novembrim
Madonas pilsētas 1.vidusskola realizē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 starpskolu stratēģiskās partnerības projektu

Improving Standards
in Teaching School Sport
to Foster Physical, Cognitive and
Social Development in Pupils
“Mācību priekšmeta sports standarta pilnveidošana, attīstot skolēnu izziņas, sociālās, fiziskās spējas un prasmes”

Erasmums+

Rotaļas 26.01.2017

Slēpošana 25.01.2017

Slepošana klasika 24.01.2017

Slēpošana slidsilis

Ziema

Erasmus Madona 2017