JALatvia

main-pic

 

Kas ir Junior Achievment Latvia?

Junior Achievement Latvia ir viens no 40 JA Europe un 113 Worldwide tīkla biedriem kopš 1991. gada. Eiropas Komisija atzinusi JA Latvia par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību. JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos. Biedrība nodrošina savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas gan Latvijā, gan ārzemēs.

 

 

Projekta izglītības programmas.Pedagogu programma.

Projektā JALatvia var piedalīies skolēni un studenti no sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un augstskolas.

Junior Achievement Latvia arī pedagogiem piedāvās visdažādākās programmas, kas noderēs darbā ar skolēniem un studentiem. Pedagogiem tiek piedāvātas visdažādākās konferences un apmācības, tālākizglītības kursi un metodika.

Avots: jalatvia.lv/par_mums

 

Piedāvātās programmas skolēniem un studentiem.

 

Uzņēmējdarbība.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem – iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas finālā.

Avots: jalatvia.lv/bsmu

Sacenšoties intensīvajā online Holo-Generator tirgū (nākotnes personalizētais portatīvais dators), skolēni pielieto visas iegūtās zināšanas un iemaņas, lai pierādītu, ka viņu firma ir labāka, spēj izkonkurēt jebkuru citu un veiksmīgi atnest peļņu uzņēmuma dalībniekiem.JA TITAN simulācija ļauj ikvienam iejusties vadītāja lomā.

Avots: jalatvia.lv/btitan

 

Karjeras izglītība.

SĒnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Avots: jalatvia.lv/enu_diena

Unikāla izglītības programma personības attīstībai un izaugsmei 16 – 20 gadīgiem jauniešiem. kuras mērķis ir veidot jauno līderu paaudzi Latvijas konkurētspējas palielināšanai. Programma viena mācību gada ietvaros sagatavo un iedvesmo īpašu atlasi izturējušas vidusskolas vecuma jauniešus no visas Latvijas. 

Avots: jalatvia.lv/lideru_programma

 

Finanšu pratība.

Mana vārdnīciņa- Vārdnīciņā tiek apkopoti ekonomikas jēdzienu skaidrojumi, bērnu vārdiem izteiktie, nevis no grāmatas pārrakstītie. Vārdnīciņu veido 3 paaudzes: skolēni, vecāki, vecvecāki, skaidrojot dotos ekonomiskos jēdzienus no savas dzīves pieredzes. 

Avots: jalatvia.lv/finansu-pratiba

Biznesa pasakas- Konkurss pamatskolas skolēniem, kas rosina apgūtās teorētiskās un ekonomiskās likumsakarības pielietot dažādās dzīves situācijās un ietērpt pasakas formātā. Skolēni sacer biznesa pasakas ar laimīgām beigām, tās ilustrē vai citādi vizualizē. 

Avots: jalatvia.lv/finansu-pratiba

 

Lai pieteiktos kādā no augstāk minētajām programmām, sazinies ar savu skolas pedagogu!

Sīkāka informācija jalatvia.lv .

 

Avoti: visa informācija ņemta no jalatvia.lv