Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

main-pic

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Ieviešanas laiks: 22.03.2017. – 31.12.2022.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Pedagogi karjeras konsultanti:

Kristīne Aizpurve, individuālās karjeras konsultācijas (saziņa e-klasē vai aizpildot pieteikuma formu šeit)

Evija Freivalde

Individuālās karjeras konsultācijas dod iespēju: 

  •  labāk apzināties un izpētīt savas prasmes un intereses,
  •  saņemtu atbalstu ar karjeras izvēli saistītu lēmumu pieņemšanā,
  •  uzzināt, kur meklēt informāciju par tālākizglītību un darba iespējām,
  •  iegūt atbalstu karjeras plānošanā,
  • saņemtu padomu CV un motivācijas vēstules izveidē
  • video “Individuālās karjeras konsultācijas”

 

Materiāli pedagogiem un vecākiem

IT gada aktivitātes karjeras attīstības atbalstam un noderīgi materiāli

Karjeras materiāli

Karjeras nedēļa 2022 “Uzņēmējspējas – Tavas superspējas”

Diskusija vecākiem un pedagogiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas”

 

Karjeras pasākumi 2016./2017.m.g.

Karjeras pasākumi 2017./2018.m.g.

Karjeras pasākumi 2018./2019.m.g.

Karjeras pasākumi 2019./2020.m.g.

Karjeras pasākumi 2020./2021.m.g.

Karjeras pasākumi 2021./2022.m.g.

Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?

Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?

Par ko es vēlos kļūt? Palīgs jauniešiem profesijas izvēlē.

 2020./2021.m.g. 12. klašu absolventu tālākizglītības TOP3

 2020./2021.m.g.  9. klašu absolventu tālākizglītības TOP3

15 profesiju video stāsti

33 LLU Karjeras dienu tiešraižu ieraksti par dažādām profesijām un nodarbošanās veidiem

Pieslēdzies RTU – studentu stāsti par RTU studiju programmām

Karjeras pasākumi 2022./2023.m.g.

Diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?

Uzņēmējspēju izpētes rīks

21 profesijas video stāsti

NVA tiešsaistes seminārs “Darba tirgus prognozēšana”

E-konference “Prakse. Tavs PITSTOPS veiksmīgai karjrai laukos”