9. KLAŠU ERUDĪCIJAS KONKURSS “ESI ERUDĪTS LATVIJAI”