Kopā, lustīgi un vingri aizvadītā “Olimpiskā diena 2024”