6.c klase, Lubāna mitrājā, Teirumnieku purva takā, “Bākā” un z/s Aļņi.