Skolēnu padome

Skolēnu dome ir skolēnu institūcija no 5. – 12. klasei, kuras mērķis ir pilnveidot Madonas pilsētas vidusskolas mācību un sabiedrisko dzīvi. 

Skolēnu domes darbības jomas ir:

  • Skolēnu interešu un vajadzību izzināšana un pārstāvniecība;
  • Skolēnu, pedagogu un administrācijas vajadzību saskaņošana, iesaiste mācību un audzināšanas darbā;
  • Sabiedriskās dzīves organizēšana un nepieciešamo kompetenču pilnveide.

Skolēnu dome sastāv no prezidija (prezidents un prezidenta vietnieks) un četrām komitejām (iekšlietu komiteja, mediju komiteja, sporta un sadarbības komiteja, kultūras komiteja).

Skolēnu domes sēdes notiek vismaz reizi nedēļā, kurās tiek veikta jaunu pasākumu plānošana un izveide, jaunu ideju apspriešana un pārskats uz iepriekšējajā nedēļā paveikto. Domes lēmumi attiecas uz katru 5. – 12. klašu skolēnu.

Sastāvs

 

 

 

Skolēnu pašpārvaldes nolikums

Skolēnu domes veidotie konkursi, projekti un pasākumi (apraksti un nolikumi)