Skolēnu domes projekts “Kontakts”

main-pic

Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu domes pārstāvji 19. oktobrī aktīvi darbojās un guva vērtīgu pieredzi projektā “Kontakts”.

Ar oktobri esam sākuši realizēt Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu domes projektu “Kontakts”.  Jau ziemā skolas komanda pārstāvēja Skolēnu domi un piedalījās Vidzemes jauniešu apmācībās Cēsu novadā, lai veidotu projektus skolēnu pašpārvalžu organizēto aktivitāšu atbalstam. Realizējot projektu, mēs turpināsim uzlabot visas skolas skolēnu iesaisti skolas dzīvē un skolēnu mācību procesa vajadzību izpētē, pasākumu rīkošanā, komunikatīvo un  sadarbības prasmju pilnveidē ar citiem vidusskolas skolēniem. Sekmējot visu skolēnu aktīvu līdzdalību, vairosim viņu labbūtību skolas vidē.  Skolēnu domes prezidente A. Ivāna

 

Bijām kopā ar Ievu Grundšteini. Lieliska pieredze!

Apmācības par lēmumu pieņemšanu un atbildību turpinājās kopā ar Gati Teili.