Tēvzemes nedēļas pasākumi

main-pic

15.NOVEMBRĪ,  1.-4.KLASĒM

8.15   1.-2. klašu parādes (sporta zālē)

9.00 3.-4. klašu parādes (sporta zālē)

11.00 SPORTA ZĀLĒ KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMS  3.KLASĒM                            

„JAUNSARDZE  – DRAUGOS AR SPORTU”

/PASĀKUMU VADĪS JAUNSARGU INSTRUKTORS JĀNIS ŠVIKA UN SPORTA SKOLOTĀJA ELITA GUSAROVA/

17.novembris

8.30     1.-4.klašu koncerts “Mana tautasdziesma” (skolas zālē)

9.40    Klases stunda  (īsa patriotiska uzruna, mēģinājumi, ģērbšanās, svecīšu aizdegšana)

10.20   9.-12.klašu parādes (sporta zālē)

10.40   5.-8.klašu koncerts  “Par savu zemi” (skolas zālē)         

12.00   5.-8.klašu parādes    (sporta zālē)

             9.-12.klašu koncerts   “Par savu zemi” (skolas zālē)