Uzņemšana 10. klasē

main-pic

Informācija par uzņemšanu: https://madonasvsk.lv/vecakiem/uznemsana/