Uzņemšana 10. klasē

main-pic

Madonas pilsētas vidusskola uzņem audzēkņus 2019./2020.m.g. 1.-12.klasēs.

10.klasēs  piedāvājam 3 vispārējās vidējās izglītības programmas:

  • vispārizglītojošā virziena programma,
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, ar ievirzi 3D  objektu  veidošanā,
  • profesionāli orientētā virziena programma ar  prakses  iespējām uzņēmumu darba vidē
  • neklātienes apmācības  izglītības 

Lasīt vairāk

 Dokumentus pieņem skolas kancelejā Valdemāra bulvārī 6 no plkst. 9.00-12.00, 13.00-15.00

Tālr.: 64807546

                                          Administrācija