Reģistrēšana un uzņemšana 1. klasē

Lūdzu, pievērsiet uzmanību noteikumu precīzai ievērošanai!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies par sapratni!

 

Pielikumi:

Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Madonas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

Iesnieguma veidlapa