Uzņemšana 10. klasē

Uzņemšana 10.klasēs norisināsies no 8. līdz 12. jūlijam!

Skola piedāvā apgūt 3 vidējās izglītības mācību virzienus:

  • Tehnikas virziens

Skolēniem, kuriem vairāk interesē tehnikas un tehnoloģiju joma, padziļinātai apguvei tiek piedāvāta programmēšana, fizika, bioloģija un angļu valoda.

  • Humanitārais virziens

Skolēniem, kuriem vairāk interesē valodas, sabiedrisko attiecību veidošana un radoša pašizpausme, padziļinātai apguvei tiek piedāvāta latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, sociālās zinātnes, kā arī dizains un tehnoloģijas.

  • Neklātienes virziens

Skolēniem, kuri izvēlēsies mācības neklātienes formā, padziļinātie mācību priekšmeti ir latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, vēsture vai dizains un tehnoloģijas.

 

 

 

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums,
  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (kopijas),
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
  • personas lieta.

 

 

Informācija pa tālruni  64807546  (kanceleja)